HƯỚNG DẪN GỬI ĐƠN THUỐC
  • + Vui lòng chụp ảnh đơn thuốc bạn cần mua và Gửi đơn tại đây
  • + Dược sỹ sẽ kiểm tra đơn thuốc và liên hệ lại với bạn
  • + Lưu ý: Đơn thuốc cần rõ nét và đảm bảo chụp đầy đủ các mục trong đơn.

Chọn ảnh đơn thuốc :


Số điện thoại :

*Nếu quý khách chỉ muốn mua một số sản phẩm trong đơn thuốc hoặc có yêu cầu gì thêm, vui lòng cho chúng tôi biết tại đây: