1. Trả lời : Khi đặt hàng, quý khách vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn VAT ở bước thanh toán, phần Ghi chú đơn hàng. Hệ thống sẽ gửi hóa đơn điện tử qua email mà quý khách cung cấp trong vòng 24 giờ kể từ sau khi đơn hàng được giao thành công.